wszystko mi ciebie przypomina

Temat: Decyzja sądu o stwierdzeniu nabycia spadku-co dale
w całości lub w części rzeczy położonych za granicą lub praw majątkowych podlegających wykonaniu za granicą, właściwy miejscowo jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania spadkobiercy w dniu nabycia spadku, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca ich pobytu. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w przepisach prawa podatkowego, właściwym organem podatkowym jest odpowiednio Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście lub Prezydent miasta stołecznego Warszawy
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,656,105324934,105324934,Decyzja_sadu_o_stwierdzeniu_nabycia_spadku_co_dale.htmlTemat: Kolejne Pytanka! Proszę o podp. w otwieraniu DG!
2. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla: 1) osób prawnych oraz ... i w art. 17, niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, właściwym organem podatkowym jest: a) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby, b) dla osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania; 6 2) nieposiadających stałego miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium kraju - właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście. 4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1- 3, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście. 5. Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 33, 34,37 ust. 1 i 3 oraz w art. 38. jeśli chodzi o PIT ... te skrzynki jabłek więc przejdźmy odrazu do punktu drugiego 2 na konto 36 1240 1112 1111 0010 0017 7226 ;)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,23176371,23176371,Kolejne_Pytanka_Prosze_o_podp_w_otwieraniu_DG_.html


Temat: Zmiana urzedu skarbowego srodmiescie!
Zmiana urzedu skarbowego srodmiescie! Poniewaz gdzieniegdzie pojawiala sie pogloski o powrocie najwiekszszej warszawskiej gwiazdy gieldowej, postanowilem otworzyc kolejny rachunek maklerski. Spekulanci juz teraz od pazdziernika do dzis wyciagneli z jednego tysiaca trzydziesci tysiecy na jedej ze spolek, a hossa ma nie miec konca. Ku mojemu zdziwieniu okazuje sie, ze od 17 dni podlegam nowemu Trzeciemu Urzedowi Skarbowemu Warszawa Srodmiescie, a nie jak dotychczas Drugiemu. Radze zatem sprawdzic, czy dotychczasowi abonenci drugiego nie powinni zmienic we wszystkich dokumentach nazwy na trzeci. Adres pozostaje bez zmian - Lindleya. Komunikat za www.izba-skarbowa.waw.pl/Index.htm I. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 15 w Warszawie, o terytorialnym zasięgu działania obejmującym obszar całego kraju, będzie właściwy w sprawach: a) obsługi wszystkich podatników mających siedzibę lub ... personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, - instytucjom Wspólnot Europejskich posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium Polski, - ... września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 41, poz. 399). II. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, z siedzibą przy ul. Lindleya 14, będzie właściwy rzeczowo i miejscowo w zakresie posiadanym przez dotychczasowego Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z wyłączeniem spraw, o jakich mowa w wyżej wymienionym pkt I. Będzie zatem właściwy dla podmiotów (podatników i płatników) posiadających siedzibę bądź miejsce zamieszkania w kraju, którzy dotąd rozliczali się w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście. Właściwość Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście obejmie również dotychczasowych podatników i płatników zagranicznych rozliczających się w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, tj: - nierezydentów posiadających źródła przychodów na terenie ... dniem 1 stycznia 2006r. zostaną zamknięte następujące numery rachunków bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście: 23101010100165932223000000 (podatek dochodowy od osób fizycznych) 26101010100165932221000000 (podatek dochodowy od osób prawnych).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,51,35180395,35180395,Zmiana_urzedu_skarbowego_srodmiescie_.html